SPAŢII VII animă Bucureştiul – installation performance

Vineri, 27 octombrie, ora 20. Înscrieri la sorin.manica@gmail.com, 30 de locuri disponibile

RO: O dată pe lună, un spaţiu reprezentativ al oraşului va fi cadrul unei instalaţii performative care îmbină arta video generativă, sunetul şi performance-ul, reinterpretând  și accentuând specificul locului. Echipa internaţională a proiectului reuneşte artişti vizuali, performeri, dansatori, muzicieni şi designeri care interacționează în timp real, folosind maniere diferite de expresie. SPAȚII VII este un proiect de lungă durată, inițiat de Dilmana Yordanova și Mihaela Kavdanska, un media art duo activ de la începutul anilor 2000.

Performance-urile dedicate publicului larg sunt doar prima etapă a proiectului, urmând ca spaţiile alese să fie reanimate prin intermediul tehnologiei de Realitate Augmentată (AR). Cu ajutorul partenerului principal al proiectului, „Mo’Real Universe” din Timișoara, un start-up care își propune să diversifice felul în care e folosită tehnologia AR în România, turiștii și locuitorii orașului vor putea vedea spațiile activate dintr-o nouă perspectivă.

Rezultatul video şi sonor al acestor instalaţii, capturat şi adaptat, va re-anima din nou locaţiile alese în care s-a născut, prin tehnologia AR. Din luna noiembrie, aplicaţia SPAŢII VII va permite oricărui utilizator de iOS sau Android să descopere virtual intervenţiile performative video şi sonore în spaţiul fizic, folosind un telefon sau o tabletă. Aplicaţia va putea fi downloadată gratuit.

SPAȚII VII. București supraREAL este un proiect produs de Asociația AVmotional, finanțat în cadrul programului cultural BUCUREȘTI ORAȘ PARTICIPATIV de către Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului București – ARCUB și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.


EN: Once a month, a representative urban place of the city will become the frame for a performative installation that combines video, sound, performance  and generative video art, reinterpreting and emphasizing the specificity of the place. The international team of this project brings together visual artists, performers, dancers, musicians and designers who interact in real time using different expression modes. SPAȚII VII (Alive spaces) is a long-lasting project initiated by Dilmana Yordanova and Mihaela Kavdanska, an active media art from the early 2000s.

Performances dedicated to the general public are only the first step of the project, and the spaces will be reanimated using the Augmented Reality (AR) technology. With the help of the main partner of the project, “Mo’Real Univers” in Timisoara, a start-up that aims to diversify the way AR technology is used in Romania; the tourists and the city’s inhabitants will be able to see the active spaces from a new perspective.

The video and sound output of these installations, captured and adapted, will re-animate the locations from which it was born through AR technology. Since November, SPAȚII VII will allow any iOS or Android user to discover virtual video and sound interventions in physical space using a phone or tablet. The application will be downloaded for free.

SPAȚII VII. Bucharest supraREAL is a project produced by AVmotional Association, funded under the cultural program BUCHAREST Participatory City by the Bucharest City Hall through the Cultural Center of Bucharest – ARCUB and co-financed by the National Cultural Fund Administration

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: