The Agency of Touch – one on one performance installation

Joi, 26 și vineri 27 octombrie, între orele 11 și 18. Înscrieri la homefest2017@gmail.com, 20 de locuri disponibile
RO: The Agency of Touch este o întâlnire în care atingerea este abordată din punct de vedere performativ, cu gesturi intenționate pe corpul spectatorului. Este o încercare de a crea compoziții tactile imediate. Receptarea compoziției instante are nevoie de o participare activă prin conștientizare și prin simțurile percepției operei asupra fiecărui corp. Într-o paradigmă non-vizuală pe care artista dorește să o creeze, corpul receptorului este o scenă, un tablou, o „textură afectivă”, o suprafață senzorială subiectivă. Senzațiile subiective apar în timpul compoziției, ele fiind conectate cu impulsurile a cărei structură biologică, vie (receptorii simțurilor și a mișcării) o primește.
Eu coregrafiez conștiința prin atingere, prin direcționarea atenției înspre orientare, poziție și relaționare (membrele cu centrul, corpul meu cu alte corpuri), prin a ajuta persoana să exploreze conectarea cu corpul și cu interiorul/ exteriorul conexiunii. Cealaltă coregrafie care are loc presupune în conștientizarea spectatorului a propriei relații spatio-psihologico-senzoriale cu „opera de artă”. Separarea dintre opera ce umează a fi contemplată și privitor este dizolvată; la fel și rolul dintre artist și public, făcându-i pe ambii participanți și creând o punte experiențială de comunicare.
Spațiul presupune mai multe activități pentru participant:
– o sală de așteptare
– un performance tactil unu la unu (17 – 20 de minute pentru fiecare participant)
– o secțiune de mapare individuală unde receptorul este invitat să mapeze experiența sa tactilă, o zonă de expunere a diverselor desene și un spațiu de ședere, contemplare și reflectare.
Mulțumiri:
Sound-design: Natalia Bustamante
*producție HZT(Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin)

EN: The Agency of Touch is an encounter in which touch is approached as a performative, intentional gesture on the body of the receiver. It is an attempt to create instant tactile compositions. The reception of the instant composition asks for an active participation through awareness and the sensorial faculties of perceiving the work on one’s own body.
In a non-visual paradigm that I want to establish, the body of the receiver is a stage, a landscape, an “affective texture”, a subjective sensorial surface. Subjective sensations arise during the instant composition which are connected with the impulses that the living, biological structure- senses and movement receptors –receive.
I am choreographing awareness through touch, by directing attention to orientation, position and relation (the limbs with the “center”, my body and the other body), by enabling the person to explore the connection with the body and its inside/outside connections. The other choreography that is taking place consists in the  awareness within the spectator of his or her spatio –psihological-sensorial relationship with the “artwork”. The separation between the work to be contemplated and viewer is dissolved; so as the established roles of artist and audience, making both participants and creating an experiential interstice of communication.
The space hosts different activities for the participant:
-a waiting room
-a one-on-one tactile performance (17-20 minutes for each participant),
-an individual mapping section where the receiver is invited to map his/her tactile experience, a display area with all the different drawings  and a sitting, contemplating and reflecting area.   
Credits:
Sound-design: Natalia Bustamante
*a HZT(Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin) production 

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: