Omnidisplacement, a contemporary condition – lecture

Marți, 24 octombrie, ora 20. Înscrieri la alexandra.preda87@gmail.com, 12 locuri disponibile

RO: Omnidisplacement este o confesiune fabricată pentru a arăta spre practica perpetuu mobilă pe care etnograful vizual Jasmina Al-Qaisi o investighează independent. Presupunerea generală a cercetării sale este că unele consecințe ale condiției nomade ce reverberează în viețile private și în angajamentele amoroase ale indivizilor.

Ea explorează mecanismele prin care faci față detașării, cu denotările distanței, folosirea diferitelor mijloace și consecințele generale ale mobilității oamenilor. Descoperirile sale sunt cel mai adesea intime și incisive și rezidă din diferite metode etnografice care includ lingvistică și imaginar. Descoperirile vor fi prezentate într-o metodă performativă care ia forma unui exercițiu intim urmat de o discuție liberă și provocatoare menită să reliefeze concepțiile comune despre temă.

Cercetarea este urmarea tezei de master în Studii Vizuale la SNSPA în București, care examinează schimbul de imagini dintre cupluri în relații de lungă durată la distanță. Momentan, Jasmina scris și locuiește in Berlin și lucrează la arhiva și în cadrul proiectului Savvy Contemporary.


EN: Omnidisplacement is a fabricated denomination pointing to the perpetual mobility practice that the visual ethnographer Jasmina Al-Qaisi is independently investigating. l?

She is exploring the mechanisms of coping with the detachment, with denotations of distance, usage of different mediums and general consequences of the mobility of people. Her very often intimate and incisive findings come from different unrehearsed ethnographic methods hinting towards both linguistics and imagery. The findings will be presented in a performative arrangement, shaped in an intimacy exercise followed by a thought-provoking chit-chat meant to challenge common assumptions on the theme.

This research is the sequel of the MA Thesis in Visual Studies, SNSPA in Bucharest, which examined the image exchange of couples in long distance relationships. Currently, Jasmina lives and writes from Berlin and works in the archive of the art and project space Savvy Contemporary.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: