Muzeu 3017. Bucureștenii și domiciliile lor la începutul secolului 21 – installation & talk

Duminică, 22 octombrie, ora 18. Înscrieri la muzeu3017@gmail.com, 20 de locuri disponibile

RO: Muzeu3017 este un experiment muzeal din viitor în care afli cum locuiesc bucureștenii în prezent. În anul 3017, o misterioasă ,,capsulă a timpului” este găsită: fotografii, interviuri cu bucureșteni, obiecte, date, planuri, toate rezultatele unei cercetări antropologice despre felul în care bucureștenii locuiau în anul 2016. Curatorii din 3017 descoperă și fac publice în această expoziție atât rezultatele cercetării, cât și câteva concepte ciudate pe care încearcă să le exploreze: LOCUIRE, ACASĂ, MUZEU.

Folosim LOCUIREA ca o LUPĂ cu ajutorul căreia putem privi și înțelege probleme profunde ale României la început de secol 21, ilustrate sub forma a șapte instalații dedicate diverselor tipuri de locuire în Capitală: la bloc, la cămin, în ansambluri rezidențiale, în ghetou, pe stradă, în case naționalizate, în zona periurbană. Expoziția are la bază cercetarea și serialul webdocumentar Bucharest Housing Stories.

La HomeFest 2017 povestim împreună cu echipa de curatori și designeri ai Muzeu3017  despre cum construiești o expoziție-manifest ale cărei colecții sunt istoriile de viață, despre ediția-pilot organizată în această primăvară în spațiul MATER și despre ce facem mai departe.  

***

Echipa curatorială/ Curators: Simina Bădică, Iris Șerban, Wolfhouse Productions

Design și grafică/ Design and graphics: Wolfhouse Productions

Producție/ Production: NOD makerspace – coordonator: Nicolae Lupu

Manager de proiect/ Project manager: Dragoș Neamu

Muzeu3017 este o inițiativă Rețeaua Națională a Muzeelor din România și NOD makerspace, în parteneriat cu Asociația Vira, pe baza proiectului „Case Vii. Diversitatea culturală a spaţiilor de locuit din Bucureşti şi împrejurimi”, finanțat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României – http://www.bucharesthousingstories.ro. Inițiativă curatorială parte a proiectului ”Noaptea Muzeelor 2017. Din culise”, co-finanțat de AFCN.

Cu sprijinul: Muzeul Național al Țăranului Român și THE INSTITUTE

Sponsori: Orange, Patrimoniu pentru Viitor


EN: Museum3017 is a museum experiment from the future in which you find out how people live in Bucharest. In 3017, a mysterious ‘time capsule’ is found: photos, interviews with locals, objects, dates, plans, all resulted from an anthropological research about the way in which people lived in Bucharest in 2016. The curators from 3017 discover and make public in this exhibition both the results of the research and some funny concepts which they try to explore: LIVING, HOME, MUSEUM.

We use LIVING as a LENS with which we can look and understand profound Romanian problems at the beginning of the 21 century, illustrated as seven installations dedicated to different types of living in the Metropolis: at bloc, hostel, compounds, ghettos, on the street, in the periurban area. The exhibition is based on the research and the webdocumentary Bucharest Housing Stories.

At HomeFest 2017 together with the team of curators and designers from the Museum3017 we talk about how to build a manifest-exhibition whose collection are life histories, about the pilot edition organised in this spring in MATER space and about what happens next.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: