[Fragil] – contemporary dance

Sâmbătă, 28 octombrie, ora 20. Înscrieri la fragile@e-motional.eu, 20 de locuri disponibile

RO: Joc performativ inspirat din viețile noastre, Tino Sehgal, Christian Boltanski, Lewis Carroll și mulți alții

Fanii lui „Alice în țara minunilor” se vor îndrăgosti de această piesă. Printr-o incursiune experiențială care alternează diverse planuri și distanțe între artiști și spectatori, piesa [Fragil] invită publicul să pătrundă într-un univers care dezvăluie fragilitatea și vulnerabilitatea vieții noastre cotidiene. [Fragil] este deopotrivă un spectacol de dans, un joc performativ, o instalație coregrafică, o petrecere sau pur și simplu o experiență care lucrează cu multiplicitatea identităților noastre.
[Fragil] este un spectacol despre limitele intimităţii, despre tandreţe şi crispare, despre cum dansul înşurubează aceste concepte (există o componentă teoretică importantă, o dezbatere cu publicul privind noţiunile intim, vulnerabil etc., dar şi o investigaţie asupra dansului contemporan, a receptării sale de către publicul local şi a relaţionării acestuia cu tema performance-ului).

[Fragil] a avut premiera în iunie 2015 în cadrul unui turneu internațional care a inclus spectacole la Luxemburg, Cluj, București și Riga. În perioada 2016-2017 spectacolul a fost prezentat cu succes la Brașov, Sibiu, București și Seattle în cadrul Seattle International Dance Festival. Accesul la reprezentația din 28 octombrie, ora 19:00 se face exclusiv pe bază de rezervare la adresa fragile@e-motional.eu. Spectacolul poate conține interacțiune cu publicul și momente de nuditate și nu este recomandat minorilor.
Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.


EN: Performativ game inspired by our lives, Tino Sehgal, Christian Boltanski, Lewis Carroll and many others

The fans of Alice in Wonderland will be in love with this performance. Through an experiential incursion which alternates different plans and distances between artists and spectators, [Fragile] invites the audience to be part of a universe that reveals the fragility and vulnerability of our everyday life. [Fragile] is a dance performance as well as a performative game, a choreographic installation, a party or simply an experience that works with the multiplicity of our identities.

[Fragile] is a performance about the limits of the intimacy, about the tenderness and edges, about how the dance get these concepts together (there is an important theoretical component, a debate with the audience about the notion of intimacy, vulnerability etc, and also an investigation about contemporary dance, its reception by the local audience and its relation with the theme of the performance)

[Fragile] had its opening in June 2015 during an international tournament which included performance at Luxembourg, Cluj, Bucharest and Riga. During 2016 – 2017 the performance was successfully presented at Brașov, Sibiu, Bucharest, Seattle during Seattle International Dance Festival. The access at the presentation from October the 28th is made exclusively at fragile@e-motional.eu. The performance can involve the audience and some nudity therefore it is forbidden under 18.

The project is co-financed by The National Cultural Administration Fund. The project does not necessary represent the position of the National Cultural Administration Fund. NCAF is not responsible by the content of the project or of the way in which the results of the project can be used. These are entirely the liability of the beneficiary of the finance.

Un spectacol de/ A performance by: Cosmin Manolescu
Creat în colaborare cu și interpretat de/ Created in collaboration and interpreted by: Giselda Ranieri, Tanja Andreeva, Cosmin Manolescu
Producător/ Producer: Ștefania Ferchedău

Producător asociat/ Associate producer: Laura Orlescu
Design lumini/ Light design: Cosmin Manolescu
Producție/ Production: Paradis Serial / Fundația Gabriela Tudor, în cadrul programului E-Motional
Creat cu sprijinul/ created with the support of: Programul Cultura al Uniunii Europene, Administrația Fondului Cultural Național, Programul Bucureștii 555 al ARCUB, bursă a Fundației Bogliasco

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: